Zostań Ambasadorem Karier UE

Zostań Ambasadorem Karier UE na SGGW

(zgłoszenia do 18 marca 2022r.)

Jakie są zadania ambasadora?

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób z motywacją, które będą promować możliwości pracy w instytucjach UE i które posiadają następujące umiejętności i cechy:

Wymogi podstawowe:

Są to wymogi podstawowe. Ty sam musisz zadecydować, czy jesteś w stanie przeznaczyć więcej czasu na realizowanie zadań ambasadora, tak aby nie ucierpiały na tym Twoje studia. Poszukujemy ambasadorów, którzy podczas promowania pracy w instytucjach UE wykażą się innowacyjnością i kreatywnością!

Jak się zgłosić:

Nabór na rok akademicki 2022/23 trwa do 18 marca 2022r.

Możesz się zgłosić, jeśli: 

Aplikacje należy przygotować w formacie PDF według wzoru Europass (osobno w języku polskim i angielskim).

Student proszony jest o podanie w CV  następujących informacji:

Aplikacje proszę przesyłać na adres  Biura Karier:

bk@sggw.edu.pl