Zgłoś swoją pracę dyplomową i wygraj staż!

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w VI edycji konkursu na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”.

Konkurs skierowany jest głównie do studentów, którzy w tym roku przygotowują się do wyboru tematów i pisania prac dyplomowych, a obrony ich w przyszłym roku akademickim.

Ideą konkursu „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów takich jak: jakość, rzetelność, solidność, a także szwajcarska innowacyjność. Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe pisane w ramach prac:
– licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
– podejmujących różnorodne zagadnienia biznesowe, właściwe zakresom merytorycznym reprezentowanym przez Partnerów Konkursu.

Oczekujemy na prace z kilku obszarów, w tym:

– transport i logistyka

– inżynieria sanitarna

– architektura wnętrz

– budownictwo

– komunikacja marketingowa/ projektowanie graficzne/ reklama

– techniki cieplne

Mile widziane są prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

Konkurs jest dwuetapowy. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody finansowe, rzeczowe lub płatne staże u wybranych Partnerów- szwajcarskich firm działających w Polsce.

Aby zgłosić pracę do konkursu należy wysłać formularz zgłoszeniowy , zawierający:
– temat pracy wybrany z puli tematów lub własną propozycję tematu pracy
– jednostronicowy zarys koncepcyjny pracy

W drugim etapie nagrodzone zostają najlepsze, obronione prace dyplomowe napisane w ramach konkursu.