Zaproszenie do udziału w projekcie pilotażowym nowych form wsparcia dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami

Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszelkie informacje dostępne są  na stronie projektu:
www.wlaczeniewylaczonych.pl

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
email: pilotaz.ww@pzg.org.pl
telefon: 724 565 060
https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg