Trzecia edycja konkursu AgroBioTop NAGRODA!

W roku bieżącym odbywa się trzecia edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

Kandydatami do AgroBioTop – i nagrody pieniężnej 5 000 Euro – mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 22 maja do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi 12 grudnia br. podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym ogłoszeniu (kliknij) i Regulaminie (kliknij), dołączono również Formularz zgłoszeniowy (kliknij).

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl .

Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21.

Zapraszamy do programu,

pozostając z poważaniem,

Prof. dr hab. Maciej Żylicz                    Prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Przewodniczący                                       Wiceprzewodniczący

Kapituły Nagrody                                   Kapituły Nagrody

AgroBioTop                                             AgroBioTop