Szkolenia – zarządzanie środowiskowe, BHP, bezpieczeństwo Żywności

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, finansowanym ze środków UE szkoleniu  Zarządzanie Środowiskowe/Zarządzanie BHP/Bezpieczeństwem Żywności, w ramach projektu Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan. Szkolenia Certyfikowane są przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska oraz Polskie Centrum Akredytacji.

 

Zapraszamy osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

 

Termin Szkolenia: Listopad-Warszawa

 

Zarządzanie Środowiskowe  + Zarządzanie Czasem

 

Zarządzanie BHP  + Zarządzanie Czasem

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności + Zarządzanie Czasem

 

Szkoleni skierowane jest do osób pracujących (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, zarówno sektor prywatny jak i publiczny),niepracujących, uczących się  z województwa mazowieckiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny finansowany ze środków UE, udział w szkoleniu jest z własnej inicjatywy.

 

Zarządzanie środowiskowe(24h)

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym. Grupa zapozna się z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące auditowania SZŚ.

 

Zarządzanie BHP (24h)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N serii 18000.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (24h)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników szkolenia z głównymi zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Program szkolenia zawiera tematykę dotyczącą systemu HACCP, normy ISO 22000 oraz zakresu ich zastosowania.

Zarządzanie czasem (16h) dla wszystkich uczestników powyższych szkoleń.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej, współpracowników oraz wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania w tym zakresie. Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy, oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem. Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.

Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu Zarządzanie środowiskowe, Zarządzanie BHP ,Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności , a następnie w Zarządzaniu czasem.

 

Zapewniamy;

– bezpłatne uczestnictwo,
– przerwę kawową i obiadową,

– materiały szkoleniowe,
– Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej

 

 

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, przesłanie ich skanem na adres mailowy: mblaszczyk@eurogrupa.com.pl  oraz pocztą tradycyjną na adres:

Europejska Grupa Doradcza
ul. Serbinowska 1a
62-800 Kalisz