Stypendium Fundacji Kronospan

Fundacja Kronospan każdego roku funduje stypendium na jednej z najwyższych rangą uczelni, kształcących przedsiębiorców: Babson College w USA.

W latach ubiegłych stypendystami zostali młodzi ludzie z Rumunii, Węgier, Białorusi, Turcji.

 

W tym roku zwyciężył Polak: Daniel Gasperowicz z Zielonej Góry.

 

Stypendium Kronospan daje możliwość zdolnej młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej uzyskania licencjatu w Stanach Zjednoczonych.

Przez cały okres nauki w Babson College, stypendysta Kronospan będzie się uczył, jak myśleć, jako przedsiębiorca i jak przełożyć te myśli na działania.

Będzie też potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas stażu w zakładach Kronospan na całym świecie.

Po czterech latach nauki otrzyma dyplom licencjata Business Administration.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów i studentów do wzięcia udziału w naszym prestiżowym programie stypendialnym.

 

Czas składania aplikacji mija 12 września 2016r.

 

www.kronospan.pl

stypendium@kronospan.pl

 

Autor: Bożena Opic