Studia doktoranckie w PAN dla biologów i biotechnologów

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ M. MOSSAKOWSKIEGO PAN ogłasza nabór na STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie medycyny i biologii medycznej

Temat: Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola

mikroRNA.

Od kandydatów oczekujemy:

  1. Ukończonych studiów magisterskich o profilu

biologicznym/biotechnologicznym.

  1. Dobrej znajomości języka angielskiego.
  2. Przynajmniej wstępnego doświadczenia w pracy na hodowlach komórkowych

Oferujemy:

  1. Honorarium ~3000PLN /miesiąc
  2. Pracę w młodym zespole i sympatycznej atmosferze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: dr hab. Magdalena Zielińska;

mzielinska@imdik.pan.pl (tel. 22 60 86 470).

Dodatkowe informacje:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie dokładna analiza zmian ekspresji i funkcji białek wchodzących w skład poziomych i pionowych składowych bariery krew-mózg (BBB) w encefalopatii wątrobowej (EW). Planujemy określić zmiany ekspresji mikroRNA, potencjalnie mogących regulować funkcje zmienionych białek, jednocześnie wpływając na pojawianie się stanu zapalnego. Następnie sprawdzić, czy zaburzenia BBB w EW związane są ze zmienioną ekspresją wybranych miRNA, wpływając na regulację funkcjonowania BBB. Badania będą prowadzone na modelach in vitro i in vivo.

posób rekrutacji:

Osoby chętne do współpracy w ramach projektu proszone są o kontakt z dr. hab. Magdaleną Zielińską drogą mailową: mzielinska@imdik.pan.pl. Termin składania aplikacji to 23 września 2016 roku. Po formalnej ocenie zło onych dokumentów, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny, z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego, wyciąg ocen ze studiów i -go stopnia, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.