Rekrutacja na prestiżowe stanowiska w Brukseli

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania pracą na stanowisku administratora programów badawczych (trzy profile zawodowe). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 marca 2018 r.

Celem zaproszenia  jest sporządzenie trzech list rezerwowych potencjalnych pracowników na stanowiskach administratorów programów badawczych w latach 2018-2020, w następujących profilach naukowych :

  1. Inżynieria, ICT, fizyka, matematyka, chemia lub nauka o przestrzeni kosmicznej,
  2. Biologia, środowisko i nauki o ziemi lub obrazowanie satelitarne, nauki o życiu.
  3. Nauki humanistyczne i społeczne lub ekonomia.

Kandydaci powinni posiadać  wykształcenie odpowiadające ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem oraz min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem obowiązków. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a także umiejętność redagowania tekstów, komunikacji  i współpracy w zespole.

Szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronie https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en .

 Kandydaci proszeni są o dokonanie zgłoszenia poprzez stronę internetową EPSO do dnia 8 marca 2018 r.  do godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Jeśli liczba kandydatów przekroczy próg określony przez dyrektora REA, kandydaci zostaną zaproszeni do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych Biura Doboru Kadr (EPSO). Szczegółowe procedury wybrania kandydatów opisane są w ogłoszeniu.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w Brukseli na okres 2 lat z możliwością przedłużenia kontraktu, w grupie zaszeregowania AD6.

Ponadto aktualne jest ogłoszenie dot. możliwości pracy dla Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej.

Ogłoszenie dostępne pod adresem: http://bit.ly/2HbcBLx

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o przesłaniu aplikacji na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.