Rekrutacja do EIT Food RIS Fellowships 2020 już wystartowała!

Rozwiń swój talent pracując z największymi graczami sektora rolno-spożywczego w Europie podczas płatnego stażu!

Studenci ostatnich lat, absolwenci oraz doktoranci z różnych naukowych dziedzin mają szansę wziąć udział w 3-6 miesięcznym, zagranicznym stażu i zdobyć unikalne kontakty i doświadczenie w pracy w branży agro-spożywczej.

W trzeciej edycji RISFellowships czeka 40 możliwości stażu w różnych działach i obszarach działalności w jednej z firm partnerskich firm EIT Food: PepsiCoPuratos GroupDanoneGivaudan i GRUPO AN lub wśród dynamicznie rozwijających się start-upów takich jak Napiferyn Biotech, Agricolus, Foodpairing, Entomics, Biosystems i wielu innych.

DLA KOGO: magistranci, doktoranci, studenci studiów podyplomowych, absolwenci max. 2 lata po ukończeniu studiów

CO MOŻNA ZYSKAĆ: 3-6-miesięczny płatny staż u partnerów konsorcjum EIT Food (korporacjach, start-upach i instytutach badawczych) w wysokości 1350€ (RIS Fellowships – MSc) lub 2000€ (RIS Talents – Ph.D.)

TERMIN REKRUTACJI: 31 Marca 2020

Dowiedz się więcej:
www.eitfoodrisfellowships.eu oraz https://youtu.be/3T4cEN0a_5Y https://youtu.be/3T4cEN0a_5Y

Link do rekrutacji: https://www.eitfood.eu/education/projects/eit-food-ris-fellowships-2020