PZU – program płatnych praktyk i staży

PZU uruchomił program płatnych praktyk i staży dla studentów i absolwentów. Oferta praktyk skierowana jest do studentów, co najmniej II roku studiów oraz absolwentów do roku po ich ukończeniu.

W przypadku staży kandydat musi być studentem, co najmniej III roku lub absolwentem do dwóch lat po ich ukończeniu.

Uczestnicy programu mogą liczyć na szkolenia wdrożeniowe oraz opiekę doświadczonych pracowników PZU, którzy oprócz wsparcia merytorycznego, zadbają też o dobrą atmosferę pracy.

Praktyki w PZU rozpoczną się w lipcu i potrwają trzy miesiące, z kolei staże będą trwały od lipca do końca grudnia. W zależności od obszaru biznesowego, do którego aplikuje kandydat, preferowane są różne kierunki studiów. Najczęściej są to: ekonomia, zarządzanie, finanse, matematyka, informatyka, prawo i pokrewne.

Cały proces rekrutacyjny odbędzie się w formie online.

Aplikacje można składać do 22 kwietnia na https://pzustudenttalent.pl