Projekt Unijny – Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych

Od 2012 roku Fundacja Sustinae wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Naszym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji w społeczeństwie i na rynku pracy osób przynależących do grup szczególnie narażonych na dyskryminację. Realizujemy kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacyjne dostosowane do potrzeb uczestników i lokalnego rynku pracy.  Celem naszych działań jest budowanie zasobów umożliwiających osiągnięcie sukcesu zawodowego.
     W ramach naszych nowych działań proponujemy nowy projekt:
 
Projekt Unijny – Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych, to projekt który jest kierowany do osób które są:
1/  W przedziale wiekowym 18-29 lat,
2/  Osobą niepełnosprawną lub pełnosprawną,
3/  Zamieszkałe w Warszawie,
4/  Osobami nie pracującymi na umowie o pracę, zlecenie, dzieło,
lub
5/ Osobami pracującymi, ale mającymi umowę krótkoterminową/ cywilnoprawną, która właśnie się kończy,
6/ Nie kształcącymi się, ani nie szkolącymi stacjonarnie.
  W ramach projektu osoby otrzymują:
1/ IPD – Indywidualny Plan Działania – Spotkanie 4h, na którym robiony jest test psychologiczny, który określa jakim typem osobowości jest uczestnik do jakich typów zawodów się nadaje i jest określana ścieżka rozwoju zawodowego,
2/ Pośrednictwo Zawodowe – 10h Spotkań, które oferują wsparcie w napisaniu CV, Listu Motywacyjnego, Symulację rozmów rekrutacyjnych,
3/ Pośrednictwo Pracy – 12h Spotkań, które oferują wsparcie w poszukiwaniu pracy, a więc czynny udział w jej poszukiwaniu przez uczestnika i Pośrednika Pracy, a także zdobycie informacji o aktualnych trendach na rynku pracy, poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach chociażby z podpisywaniem umowy o pracę/zlecenie/dzieło/ założeniem działalności gospodarczej.
4/ Poradnictwo Psychologiczne – 8h dla 6 osób, wsparcie psychologiczne dla zainteresowanych osób,
5/ Trening Umiejętności Psychospołecznych i Poszukiwania Pracy – 36h Spotkań ( 6 dni po 6h ) dla 3 grup po 5 osób. Trening jak znaleźć pracę, jak się przekwalifikować, jakie są trendy na rynku pracy, działaniach rekruterów itp.
6/ Szkolenie Graficzne GIMP od poziomu podstawowego do zaawansowanego 50h lub Adobe Photoshop od poziomu podstawowego do średnio-zaawansowanego 40h plus egzamin ECDL,
    Za szkolenie otrzymuje się wynagrodzenie 997pln netto/150h plus do 90pln netto zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i z szkolenia.
    Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszą Fundacją :
 
Fundacja Sustinae
ul. Chałubińskiego 8 piętro 32 lok 3211 ,
00-613 Warszawa
Tel. +48 735 933 898