Projekt aktywizacji zawodowej osób w spektrum autyzmu

Jako Fundacja asperIT zajmująca się aktywizacją zawodową osób w spektrum autyzmu wystartowaliśmy właśnie z nową edycją bezpłatnego projektu.

Najbliższą edycję prowadzimy w Warszawie w partnerstwie z międzynarodową firmą Procter & Gamble. Oznacza to, że wybrani beneficjenci projektu mają szansę otrzymać propozycję płatnego stażu, a potem zatrudnienia w działach naszego partnera. 

Jak wygląda projekt? 

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji odbywają serię szkoleń społecznych, na których pracują nad lepszym poznaniem siebie, swoich możliwości i ograniczeń wynikających z diagnozy oraz uczą się zasad współpracy w środowisku zawodowym.

Uczestnicy odbędą także serię szkoleń technicznych rozwijających kompetencje związane z pracą w centrach planowania, m.in. w zwinnych metodach zarządzania – Scrum, pracą z dokumentacją celną, archiwizacją danych, czy poruszaniem się w środowisku informatycznym w miejscu pracy.

Wybrani uczestnicy mogą otrzymać propozycję odbycia płatnego stażu zawodowego w oddziałach firmy Procter & Gamble, a po jego zakończeniu otrzymać zaproszenie do rekrutacji do pracy.

Spotkania będą odbywać się stacjonarnie w Warszawie w przestrzeniach udostępnionych przez naszego partnera. 

Zapisy potrwają do 31 maja 2022 roku.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji przed czasem, jeśli lista kandydatów zapełni się wcześniej. Warto nie czekać do ostatniej chwili. 

Link do zapisów i więcej szczegółów:  https://bit.ly/3rUCecG