Praktykuj w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  – Centrala oraz trzy warszawskie oddziały – udostępnia nowe miejsca praktyk i zaprasza studentów do składania aplikacji. Łącznie, aż 150 miejsc dla studentów chcących zdobyć ciekawe doświadczenie zawodowe.

Zakres dostępnych praktyk jest bardzo szeroki. Oferowane są miejsca w obszarach: finansowych (finanse Zakładu, finanse Funduszy), audytu, IT, współpracy międzynarodowej, kadr, obsługi klientów, orzecznictwa lekarskiego, świadczeń (emerytalno-rentowych oraz zasiłków), poligrafii (katalogowanie zbiorów), komunikacji społecznej oraz wydawnictw (praca redaktora). Czas trwania ustalany jest indywidualnie z opiekunem praktyk.

Praktyki odbywają się w Centrali Zakładu oraz jednostkach podległych: Oddziałach oraz Inspektoratach. Oznacza to szeroki zakres terytorialny, a więc dostępność nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. W załączeniu szczegółowy wykaz praktyk w Centrali ZUS i oddziałach warszawskich (czyli także w Pruszkowie, Żyrardowie, Piasecznie, Sochaczewie, Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie i Otwocku). Szczegółowy wykaz placówek Zakładu dostępny jest na stronie www.zus.pl (http://zus.pl/default.asp?p=2&id=1866).

Osoba zainteresowana praktykami w ZUS musi wypełnić formularz aplikacyjny i przesłać go do jednostki oferującej wybraną praktykę wraz z CV i listem motywacyjnym. Wymagane jest także ubezpieczenie NNW. Wybrane osoby podpiszą, na mocy której odbędą praktykę. Umowa ma charakter trójstronnego porozumienia – student, uczelnia, ZUS. Wybrany w procesie rekrutacji przejdzie niezbędne szkolenia, po czym zostaną mu powierzone obowiązki typowe dla danego stanowiska pracy, adekwatne do jego wiedzy. Po zakończeniu praktyk student otrzyma stosowne zaświadczenie.

Praktyki w ZUS są bezpłatne. Warto jednak podkreślić, że każdy student może liczyć na rzeczywiste włączenie w zadania realizowane przez wybraną komórkę i merytoryczne zaangażowanie.

Informacje na temat dostępnych praktyk, w tym formularz aplikacyjny oraz wzór umowy można uzyskać pisząc na adres: praktyki@zus.pl.