Praktyki studenckie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studenckich praktyk wakacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Poniżej znajduje się link do ogłoszeń praktyk studenckich zamieszczonych na  naszej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/praktyki-studenckie-staze-absolwenckie-i-wolontariat

Głównymi założeniami praktyk w naszym Ministerstwie jest nastawienie na rozwój studentów, budowanie otwartości na nowe doświadczenie i przygotowanie ich do pracy w sektorach gospodarczych.

Najważniejszym celem praktyk jest stworzenie zaplecza kadrowego dla polskiej gospodarki a w przyszłości pozyskanie najlepszych absolwentów uczelni zainteresowanych pracą w naszych branżach.