Praktyki studenckie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi, a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052).

Oferujemy:

  1. a) praktyki studenckie
  2. b) praktyki absolwenckie

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jest możliwość odbycia praktyk w:

Praktyki można odbywać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub w Naszych delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.