Poszukiwane osoby do pomocy w wypełnianiu wniosków o PESEL

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy poszukuje osób do pomocy w m.in. wypełnianiu wniosków, transliteracji dokumentów i tłumaczeniu, wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego. Osoby te nie będą miały dostępu do systemu. Nadawanie numeru PESEL wykonują wyłącznie pracownicy urzędu.

Możliwa forma współpracy: wolontariat lub zatrudnienie (pewnie umowa zlecenia)

Osoba do kontaktu: ekolankiewicz@um.warszawa.pl