PŁATNE STAŻE W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

PŁATNE STAŻE W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

PRZYJDŹ A ZYSKASZ:

W ramach staży wykonywane będą prace pomocnicze administracyjno-biurowe w zakresie:

– obsługi korespondencji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją;

– wprowadzania danych do wykazów;

– gromadzenia i porządkowania akt spraw w wersji papierowej;

– prowadzenia ewidencji teczek spraw;

– udzielanie informacji o stanie sprawy;

– przekazywania teczek spraw do archiwum.

JEŚLI JESTEŚ ZDECYDOWANY / ZDECYDOWANA WYPEŁNIJ APLIKACJĘ (w załączniku) LUB DOŁĄCZ CV I PRZEŚLIJ NA ADRES:

kariera@udsc.gov.pl

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

SPRAWDŹ SIEBIE!

Informacja_osoby_ubiegającej_się_o_płatny staż w UDSC