Staż/praktyki - Sprawny staż w Zespole Employer Brandingu w IKEA
Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia plac Szwedzki, Janki, Polska 23 czerwca 2022

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia została powołana w 2004 r. Misją fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. Wypełniamy ją w sposób szczególny, współtworząc przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach. Zespół fundacji tworzą specjaliści, którzy podpowiadają osobom z niepełnosprawnością, jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy. Wyjaśniają, jak budować i wykorzystywać własny potencjał, umiejętności i atuty, zamiast koncentrować się na ograniczeniach. Do 2021 roku Integralia objęła wsparciem 1254 osób, spośród których 425 zostało zatrudnionych. Fundacja tworzy również przestrzeń do współpracy różnych środowisk – m.in. pracodawców, uczelni i szkół – na rzecz inicjatyw promujących otwarte i przyjazne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami. Przez 18 lat działalności Integralia podjęła współpracę z blisko 400 firmami, oferując staże, usługi rekrutacyjne i szkoleniowe. Zajmuje się także audytem dostępności architektonicznej budynków dla osób z ograniczoną sprawnością. Z sukcesem wdraża zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania. W 2016 roku dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Staż/praktyki - Sprawny staż w Zespole Employer Brandingu w IKEA

Sprawny staż to ogólnopolski program płatnych staży skierowany do studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Staże odbędą się w dużych i uznanych firmach jak Bayer, IKEA, Siemens Healthineers oraz ERGO Hestia. Przedsiębiorstwa te połączyły siły, by stworzyć przyjazne miejsca pracy i pomóc młodym ludziom w rozpoczęciu kariery zawodowej. Organizatorem programu Sprawny staż jest Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia. 

Dołącz do IKEA i bądź częścią zespołu ludzi, dla których wartości takie jak poczucie wspólnoty, troska o ludzi i planetę, branie i dawanie odpowiedzialności, przywództwo poprzez przykład są podstawą wszystkich działań. Zdobądź staż w globalnej marce artykułów wyposażenia domu zatrudniającej 217 tys. pracowników w ponad 60 krajach. Zapewniamy wsparcie w stworzeniu włączającego środowiska pracy i planowaniu dalszej ścieżki kariery. Rozwijaj się i buduj swoją przyszłość zawodową razem z nami!

Twoje różnorodne zadania:

 • wsparcie w tworzeniu i realizowaniu angażujących działań EB i rekrutacyjnych, które będą pozycjonować IKEA jako wspaniałe miejsce pracy i zapewnią dopływ najlepszych Kandydatek i Kandydatów, którzy podzielają wartości IKEA,
 • wsparcie lokalnych jednostek w zakresie realizacji strategii EB i Talent Sourcingu
 • współpraca z agencją kreatywną oraz wewnętrznymi interesariuszami. 

Wymagania

Włącz się, jeśli: 

 • jesteś studentem/ką kierunku: human resources, marketing, komunikacja/pr, employer branding lub pokrewnego
 • jesteś pasjonatem/ką działań z obszaru employer brandingu i jesteś ciekawy/a ich realizacji w międzynarodowej firmie
 • lubisz podejmować własne inicjatywy, ale praca w zespole sprawia Ci przyjemność
 • znasz język polski oraz angielski w stopniu minimum komunikatywnym
 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferujemy

Korzyści ze współpracy:

 • odbędziesz 3-miesięczny płatny staż w okresie od lipca do września
 • wynagrodzenie w wysokości 3500 brutto/miesiąc
 • poznasz globalne oraz krajowe podejście do budowania wizerunku IKEA
 • będziesz mieć wpływ na budowanie zaangażowania pracowników oraz kandydatów zainteresowanych pracą w IKEA
 • poznasz nasz współpracujący, wspierający i stawiający wyzwania zespół People & Culture, a przez nas nasze wartości i kulturę organizacyjną IKEA
 • będziesz mieć możliwość pracy hybrydowej (częściowo w biurze, częściowo zdalnie) i w niepełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty

CV