Oferta stażu dla postdoków (The University of British Columbia, Vancouver)

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o ofercie stypendialnej  Fundacji A.S. Dekabana na rok 20

 • Oferta skierowana jest do młodych polskich naukowców (poniżej 40 roku życia) z tytułem doktora oraz profesorów SGGW. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 •  eadline: 31 lipca 2018 r.

Stypendium Post-Doc:

 • Miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • Wysokość stypendium: $2100 CDN miesięcznie
 • Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskie
 • Okres pobytu: 5 miesięcy (styczeń – maj lub lipiec – listopad 2019)
 • Liczba miejsc: 4

Termin przyjmowania dokumentów upływa 31 lipca 2018 r.

Stypendium Senior Faculty Member (Associate / Full Professor):

 • miejsce pobytu: The University of British Columbia, Vancouver, Kanada
 • wysokość stypendium: stypednium pokrywa koszty podróży i pobytu w uczelni goszczącej
 • wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • okres pobytu: 10-14 dni (czerwiec lub grudzień 2019)
 • liczba miejsc: 1
 • preferowane są aplikacje związane z działalnością badawczą

Procedura aplikacyjna:

Co roku strona kanadyjska na przełomie czerwca i lipca przesyła do SGGW ofertę stypendialną na następny rok akademicki. Oferta jest rozsyłana na wydziały SGGW oraz do innych uczelni rolniczo – przyrodniczych w Polsce (Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Olsztyn), zaangażowanych w program. Każda z uczelni zgłasza  kandydatów na 5-miesięczne stypendia. Spośród zgłoszonych osób, Polski Komitet Fundacji wyłania najlepszych kandydatów. Lista kandydatów w ujęciu rankingowym Polskiego Komitetu Fundacji przedstawiana jest stronie kanadyjskiej, która ostatecznie nominuje stypendystów.

Formularz aplikacyjny

Wykaz tematyów badawczych 2019

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji na Wydziałach, gdzie odbędzie się preselekcja kandydatów. Aplikacja jednego kandydata z Wydziału powinna zostać przesłana do BWM (bud. 8, pok. 20) do dn. 31 lipca 2018 r.

KONTAKT

Małgorzata Szczęsna
Biuro Współpracy Międzynarodowej
e-mail: malgorzata_szczesna@sggw.pl
tel: (22) 59 310 46
Informacje w formie elektronicznej rozsyłane są do Dziekanów oraz Pełnomocników ds. Współpracy Międzynarodowej na Wydziałach po ogłoszeniu oferty online.
 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.