Odpłatne praktyki absolwenckie w Urzędzie m.st. Warszawy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji odpłatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie m.st. Warszawy

Praktyki zaplanowano w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2020 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego br.

 

Oferta odpłatnych praktyk absolwenckich dostępna jest pod adresem:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm