O komunikacji w konflikcie – warsztaty

Jak zmieniać komunikację w konflikcie? – ujęcie systemowe.
Warsztat przygotowany na podstawie szkolenia: „Conflict Management” Kopenhaga 29.05-2.06.2017 r. w ramach projektu „Europejskie doświadczenia SKiTZ MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Czasami gdy napotykamy w swoim otoczeniu sytuację konfliktową lub jesteśmy jej uczestnikiem, nie zawsze wiemy co należałoby zrobić aby wyjść z impasu, jaki jest budowany. Pogląd, że konflikt jest nieodłączną częścią naszego życia prywatnego czy zawodowego nadal nie ma zbyt wielu zwolenników. Czasami za wszelką cenę dążymy do jego wyciszenia lub eskalacji.
A może warto spróbować wówczas rozmowy?
Jak rozmawiać aby emocje nie wzięły góry nad nami?
Jak zrozumieć inny punkt widzenia?
W jaki sposób można oczyma kogoś innego spojrzeć na sporne wydarzenia? Co pomaga zrozumieć naturę konfliktu?

Podczas spotkania Klubu uczestnicy:
1. Zdefiniują czym jest konflikt i jakie są okoliczności jego powstania
2. Z perspektywy systemowej przeanalizują konsekwencje konfliktów oraz poznają wybrane narzędzia do prowadzenia mediacji w konflikcie
3. Będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach rozwijających umiejętności słuchania i eksternalizacji
4. Doświadczą efektów oddziaływania skutecznych narzędzi mediacyjnych
5. Znajdą praktyczne zastosowanie dla nowych umiejętności w swoim życiu zawodowym i prywatnym

Na warsztat zapraszamy:
 Liderów zespołów, którzy czują się odpowiedzialni za relacje w swoich zespołach
 Trenerów, nauczycieli i coachów
 Osoby pracujące w środowisku organizacji dużych i małych, biznesowych oraz pożytku publicznego
 Osoby zainteresowane rozwojem osobistym w obszarze kompetencji komunikacyjnych
Korzyści z udziału w warsztacie:
 Możliwość redefiniowania własnego podejścia do konfliktów oraz szansa na zmianę dotychczasowej perspektywy
 Poznanie praktycznych metod do pracy z sytuacjami konfliktowymi
 Praca z przyjaznym modelem komunikacji efektywnym w sytuacjach zawodowych i prywatnych
Osoba Prowadząca: Joanna Jatczak
Joanna Jatczak – trener szkoleń, coach. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu zespołami. Realizowała projekty rozwoju kadr, które objęły ponad 300 osób. W ramach projektu wewnętrznego przygotowywała do pracy trenerów i instruktorów prowadzać szkolenia wdrożeniowe i superwizje. Ponad 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego m.in. Studiów podyplomowych Marketingowe Zarządzanie Firmą. Ukończyła Szkołę Treningu Grupowego House of Skill w Warszawie. Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Praktyk NLP. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik.
Łączy biznes z kulturą, organizowała we współpracy z kinem Przytulnym w Łodzi tematyczne przeglądy filmowe w formule Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Od 2013 odbyło się już ponad 30 projekcji w cyklach: Przywództwo, Mentoring i Homo laborans, czyli człowiek pracujący. Poprzez filmy analizowane są mechanizmy i przykłady z życia zawodowego. Dla menedżerów i przedsiębiorców realizowała projekt Biznesczwartek – pigułki edukacyjne rozbudowujące kompetencje menedżerskie. Prywatnie pasjonatka turystyki pieszej i organizatorka rajdów rodzinnych po województwie łódzkim.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 19 czerwca do godziny 17:00
w systemie Competit http://competit.pl/w/1604/
Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Katarzyna Konieczna Koordynator Mazowieckiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK
Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu. Prześlij tym osobom to zaproszenie 😉
Idea spotkań regionalnych klubów: www.matrik.pl/nowy/o-ideii-klubow Mazowiecki KTZ MATRIK: www.mazowiecki.matrik.pl Kontakt z Biurem Stowarzyszenia: www.matrik.pl/kontakt

Miejsce:
Warszawa, ul. Towarowa 22, sala nr 8, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER, www.jupiter.pl
Termin:
Wtorek,20 czerwca 2017 r., w godzinach: 17:00 – 21:00. 17:00 – 17:30 Cafe Matrik – networking, nawiązywanie kontaktów, pogaduchy przy kawie.
17:30 – 17:40 Info Matrik – informacje o bieżących aktywnościach Stowarzyszenia i klubów Trenerów.
17:40 – 20:55 Edu Matrik – warsztat (rozpoczynamy punktualnie).
20:55 – 21:00 – ewaluacja, podsumowanie zakończenie spotkania
Inwestycja:
– 30 zł (pokrycie kosztów wynajęcia sali i cateringu), – Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie.

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.