Nagroda Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych w 2021 roku poruszających tematykę Warszawy i rozwoju miasta do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.

 Od tego roku możliwość zgłaszania się mają dyplomanci z całej Polski. Chcemy, by w konkursie wybrzmiał głos młodych badaczy i badaczek, którzy za przedmiot badań obrali Warszawę.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 29 kwietnia. Na adres: naukowa@um.warszawa.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami oraz w wersji edytowalnej, a wymienione w regulaminie załączniki powinny być zapisane w formacie PDF. W przypadku zgłoszenia przesyłanego mailem, gdy łączna objętość przekracza 10MB, należy zapisać je w postaci linku do plików umieszczonych na dysku internetowym (tzw. chmurze).

W załączniku przesyłam regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. Dołączam również grafikę i komunikat prasowy przeznaczone do udostępnienia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Zachęcamy do promowania konkursu wśród pracowników Państwa jednostki oraz studentów.

W przypadku pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji. Informacje znajdują się również na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/nagroda-prezydenta