Nabór kandydatów do programu EFSA “EU-FORA” – roczny staż w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności

Aktualnie trwa nabór kandydatów ze środowiska naukowego, zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji programu stypendialnego European Food Risk Assessment (EU-FORA).

Termin składania aplikacji upływa dnia 15 stycznia br. 

Zaproszenie EFSA adresowane jest do naukowców na początkowym etapie ścieżki zawodowej, a także na jej półmetku, doktorantów, postdoków,  naukowców zatrudnionych w sektorze publicznym lub prywatnym, generalnie do wszystkich kandydatów ze środowiska naukowego poszukujących możliwości nabycia doświadczenia z pierwszej ręki w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Wyłonieni uczestnicy programu odbędą 12-miesięczny staż w europejskich wyspecjalizowanych jednostkach poza krajem macierzystym, zyskując możliwość nabycia/udoskonalenia swoich umiejętności dzięki metodzie aktywnego uczestnictwa (learning-by-doing). Organizacja goszcząca  zapewni pełną integrację z realizowanymi pracami.

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a raport naukowy z ich pracy zostanie zamieszczony w specjalnym wydaniu Dziennika EFSA (EFSA Journal). Ponadto, w ramach 12-miesięcznego stażu, skorzystają z możliwości udziału z 4 modułach szkolenia w zakresie oceny ryzyka (3-tygodniowe szkolenie wprowadzające w siedzibie EFSA i pozostałe moduły szkolenia  w stolicach wybranych krajów europejskich).

Termin składania aplikacji przez instytucje zainteresowane pełnieniem roli “hosting site”, tj. instytucji goszczącej upływa 12 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje, w tym również wypowiedzi stażystów, którzy skorzystali z programu, udokumentowane na video, a także link do składania aplikacji dostępne są na stronie:

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship