Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowych targach pracy branży surowcowej (IRMC’17), które odbędą się 23 maja w paw. A-0 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydarzenia towarzyszące targom to:

Pierwsza edycja wydarzenia ma na celu promowanie sektora surowcowego wśród studentów polskich jak i międzynarodowych oraz przedsiębiorców. Inicjatorem wydarzenia jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w  całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Swój udział w targach już potwierdziły między innymi: DMT GmbH & Co. KG, Boliden Mineral AB, KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, BASF SE,  Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) + HIF, Technische Universität Bergakademie Freiberg, IGSMiE PAN, Helvetica Exploration Services GmbH.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników dostępny jest na stronie – http://iati.pl/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej/