List motywacyjny

List motywacyjny stanowi 50% Dossier kandydata. Należy docenić znaczenie tego dokumentu. Wśród studentów pokutuje stwierdzenie, że wszystkie Listy motywacyjne wyglądają jednakowo i że pracodawcy nie przywiązują do nich większej wagi. Tak mówią Ci, którzy pisząc List motywacyjny korzystają z wcześniej napisanych listów kolegów, z wszechobecnych poradników, gazet itp. Rzeczywiście, te listy niewiele się różnią. Ale czy sensem napisania listu motywacyjnego jest sprostanie jedynie wymaganiom ogłoszenia?

Zatrudniający zwracają szczególnie uwagę na listy motywacyjne kandydatów, gdyż nie wystarcza zatrudnić człowieka, który ma odpowiednie umiejętności. Musi on mieć również chęć i motywację do danej pracy. Czasem firma decyduje się na zatrudnienie kandydata o mniejszych umiejętnościach, lecz o większej motywacji. Celem firm jest zatrudnianie ludzi „szczęśliwych”, w których warto inwestować i długa z nimi współpraca, nie zaś niezadowolonych, którzy są mniej produktywni i wkrótce mogą odejść. Dlatego ważne jest, co się w takim liście pisze i jak się to pisze. Każde zdanie listu motywacyjnego powinno nieść konkretne, ważne i użyteczne z punktu widzenia pracodawcy informacje.

Co pisać w liście? Przede wszystkim uwypuklić to, co może okazać się ważne z punktu widzenia stanowiska pracy, a nie rzuca się specjalnie w oczy w załączonym CV. Można tu również podkreślić swoją osobowość, atrybuty takie jak entuzjazm, inicjatywa, pozytywne myślenie, itp.

Przykłady motywacji:

  1. Firma oferująca pracę: wielkość i pozycja firmy na rynku, kraj, z którego firma pochodzi, działalność i produkty firmy, pracownicy firmy.
  2. Proponowane stanowisko: specyfika pracy, kontakty z ludźmi, podróże albo ich brak, praca twórcza, samorealizacja.
  3. Warunki materialne: warunki, które teraz mamy i chcemy, żeby były one zachowane (tu drobna uwaga, nie stawiaj zbyt wygórowanych warunków pracodawcy, aby od razu nie odrzucił Twojej oferty).
  4. Perspektywy: możliwości awansu, szkolenia i treningi, rozwój własnej kariery wraz z rozwojem firmy.
  5. Środowisko pracy: możliwość zmiany miejsca zamieszkania, lokalizacja pracy, dostosowanie godzin pracy do sytuacji rodzinnej.

Dopiero Kombinacja dobrze przygotowanego CV i właściwie (ciekawie) napisanego listu motywacyjnego może zapewnić zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny powinien być napisany starannie, odręcznie (jeśli firma sobie tego życzy) lub maszynowo, powinien być adresowany do konkretnej osoby (jeśli jest to odpowiedź na ogłoszenie prasowe wystarczy numer ref. podawany przez firmę) i nie przekraczać jednej strony. Należy używać poprawnego słownictwa i zwrócić szczególną uwagę na styl. Jeśli jest pisany maszynowo obowiązuje odręczny czytelny podpis.

 

Autor: Bożena Opic