KONKURS – projekty innowacji społecznych

Serdecznie zapraszamy studentów SGGW w Warszawie do udziału w konkursie na projekty innowacji społecznych!

 

Projekty studenckie mogą być odpowiedzią na aktualne problemy związane np. z ekologią, edukacją, kulturą, zdrowym stylem życia, kulturą czasu wolnego, czy szerokim rozumieniem “smart city”.

Przewidziane jest pokrycie kosztów związanych z opracowaniem i realizacją projektów innowacji społecznych w wysokości 1500 zł na każdy projekt!!!

Aby przesłać zgłoszenie, należy “kliknąć” w poniższy link:

ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ

Na zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2019 r.