Konkurs AgroBioTop z nagrodami – dla doktorów i doktorantów

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń do konkursu AgroBioTop.

Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

Kandydatami do AgroBioTop – i nagrody pieniężnej 5 000 Euro – mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci.

Osiągnięcia można zgłaszać jeszcze przez miesiąc: do 10 września br.

Informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie, dołączono również Formularz wniosku.

Serdecznie zachęcam do udziału!

Z poważaniem,

Aleksandra Stasiak, sekretarz konkursu

tel. 22 854 16 21, 602 115 401

email: astasiak@communication.pl

AgroBioTop 2020_Formularz zgłoszeniowy

AgroBioTop 2020_List zapraszający

AgroBioTop 2020_Regulamin