Kompetencje cenione na rynku pracy

Podczas rozmów związanych z poszukiwaniem praktyk zawodowych, stażu czy pracy pojawia się pojęcie kompetencji. Czym są, do czego się odnoszą? O czym mówić, gdy zostaniecie o nie zapytani?


Kompetencje dotyczą sfery pracy i są określane jako zdolność skutecznego wykonywania zadań zgodnie z wymaganiami stanowiska pracy. Kompetencje dzieli się na twarde i miękkie. Do kompetencji twardych zalicza się przede wszystkim wiedzę branżową, znajomość języków obcych, a także obsługę specjalistycznych programów komputerowych. Kompetencje miękkie to cechy osobowości oraz umiejętności społeczne, takie jak: kreatywność, zdolność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, elastyczność, odporność na stres czy komunikatywność.


Przykłady kompetencji miękkich poszukiwanych przez pracodawców:

Komunikatywność to umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli, słuchania, zadawania pytań, dostosowywania treści i formy wypowiedzi do rozmówcy. Osoby komunikatywne potrafią wyjaśnić nawet złożone problemy współpracownikom i klientom.

Umiejętność pracy w zespole czyli współdziałania z innymi, to zdolność do kompromisów dla osiągnięcia wspólnego celu. Zespołowość ułatwia nawiązywanie przyjaźni i w ten sposób zwiększa satysfakcję z pracy.

Skuteczne rozwiązywanie problemów, które wymaga analitycznego, kreatywnego i krytycznego myślenia. W środowisku pracy doceniane są osoby, które nie czekają na gotowe rozwiązania tylko same je proponują.

Elastyczność i zdolność przystosowania się do nowego środowiska pracy oznacza otwartość na nowe wyzwania, szybkie reagowanie na zmiany. Gdy nie wszystko idzie zgodnie z planem, dobrze jest szukać alternatywnych rozwiązań.

Odpowiednie reagowanie na konstruktywną krytykę ułatwia rozwój i naukę nowych kompetencji. Dobrzy pracownicy potrafią z wdzięcznością przyjąć i zastosować opinie innych dla ulepszenia swojej pracy.

Pozytywne nastawienie, inicjatywa i silna motywacja do pracy pokazują zaangażowanie, ale również dowodzą, że nie potrzebujesz ciągłego nadzoru. Pozytywne nastawienie jest zaraźliwe i doskonale wpływa na morale oraz energię innych osób w zespole.

Kompetencje miękkie mają coraz większe znaczenie już na etapie rozmów rekrutacyjnych zatem warto o nich pamiętać.  

 

https://porady.pracuj.pl

https://interviewme.pl