Instytut Biologii Doświadczalnej im.Nenckiego poszukuje DOKTORANTÓW

Instytu Biologii Doświadczalnej im. M. Nęckiego ogłasza nabór na:

STUDIA DOKTORANCKIE

Poszukujemy osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie biologii, biotechnologii, psychologii, chemii, fizyki lub medycyny.

 

OFERUJEMY:

 

DOKUMENTY należy składać on-line do 28 lutego 2017 r.

KANDYDACI powinni wykazać się znajomością i rozumieniem projektu badawczego oraz zdolnością do jego realizacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

 

Dodatkowe informacje: www.nencki.gov.pl