„Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu” – konferencja WIP

Doktoranci Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW oraz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają na Konferencję Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”.

Konferencja odbędzie się 25 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW ul. Nowoursynowska 164 02-787 Warszawa.

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy obejmującej dziedziny nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, przyrodniczych oraz technicznych. Wydarzenie skierowane jest do doktorantów, którzy chcieliby przedstawić interesujące ich zagadnienie naukowe, studiowany przez nich fragment badań własnych czy w kuluarach podzielić się spostrzeżeniami ze swoich badań naukowych w szerszym gronie doktorantów.

Zgłoszenia oraz streszczenia wystąpień (wg zamieszczonych poniżej wzorów) należy przesyłać do dnia 8 października 2018 na adres e-mail: ewa_tulska@sggw.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasza Nurka, prof. SGGW.

 

Formulasz zgłoszeniowy

Wzór streszczenia