Bezpłatne szkolenie z zarządzania środowiskowego, zarządzania czasem oraz bhp

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, finansowanym ze środków UE szkoleniu  Zarządzanie Środowiskowe/Zarządzanie BHP, w ramach projektu Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan. Szkolenia Certyfikowane są przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska oraz Polskie Centrum Akredytacji.

Zapraszamy osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Termin Szkolenia:

Zarządzanie Środowiskowe 10-12.10.2016 + Zarządzanie Czasem 20-21.10.2016 r.

Warszawa

Zarządzanie BHP  17-19.10.16r. + Zarządzanie Czasem 26-27.10.16r.

Pruszków

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, zarówno sektor prywatny jak i publiczny),niepracujących, uczących się  z województwa mazowieckiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny finansowany ze środków UE, udział w szkoleniu jest z własnej inicjatywy.

Zarządzanie środowiskowe(24h)

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym. Grupa zapozna się z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące auditowania SZŚ.

Zarządzanie BHP (24h)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N serii 18000.

Zarządzanie czasem (16h) dla wszystkich uczestników powyższych szkoleń.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej, współpracowników oraz wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania w tym zakresie. Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy, oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem. Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.

Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu Zarządzanie środowiskowe, Zarządzanie BHP, a następnie w Zarządzaniu czasem.

Zapewniamy;

– bezpłatne uczestnictwo,
– przerwę kawową i obiadową,

– materiały szkoleniowe,
– Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, przesłanie ich skanem na mój adres mailowy oraz pocztą tradycyjną na adres:

Europejska Grupa Doradcza
ul. Serbinowska 1a
62-800 Kalisz

mblaszczyk@eurogrupa.com.pl

tel. 62 767 89 09 wew. 45

kom. 696 881 025