Spotkania grupowe dla Młodych Dorosłych: „Żeby chciało się chcieć”

GRUPA DLA MŁODYCH OSÓB NA PROGU DOROSŁOŚCI w wieku 20-26 lat

Program spotkań obejmuje różnorodne zagadnienia:

absolutnie pewny sposób na szczęśliwe życie

na swój wzór i podobieństwo

W sumie to 60 godzin aktywnej przygody z samym sobą i z innymi ludźmi w wersji on-line lub na żywo. Decyzja zależy od sytuacji epidemiologicznej.

Fundacja C.E.L. zaprasza zainteresowane osoby na konsultację indywidualną

Kontakt: 22 646 22 56 lub telefony komórkowe:

w poniedziałki, środy i piątki: 508 797 177

we wtorki i czwartki: 502 744 120

Data: Grupa rozpoczyna się 6 października, a kończy 15 grudnia 2020

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu we wtorki w godz.17-20 oraz w dwa weekendy 17-18 października i 5-6 grudnia 2020

Czas pracy w soboty i niedziele jest uzależniony od tego, czy spotkania będą odbywały się na żywo czy on-line.

OFERTA TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

Udział w zajęciach jest nieodpłatny

Spotkania grupowe „Żeby chciało się chcieć” realizowane w Fundacji C.E.L. w okresie od października do grudnia 2020 finansowana są w ramach zadania – Program profilaktyki selektywnej dla dzieci, młodzieży oraz rodzin; Rozwój Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych i Rodziców Młodzieży Zagrożonej Narkomanią „Żeby chciało się chcieć” ze środków KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia