BASF – Konkurs „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie”

Firma BASF Polska Sp. z o.o. ogłasza ogólnopolski konkurs dla studentów kierunków rolniczych i pokrewnych pt. „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie”.

 Celem Konkursu pt. „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie” jest szerzenie świadomości w zakresie bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także zachęcenie lokalnych społeczności do stosowania dobrych praktyk rolniczych.

Zadaniem uczestnika jest stworzenie raportu, dotyczącego zaobserwowanych praktyk rolniczych. Do wyboru uczestnika pozostaje, czy będzie diagnozował gospodarstwa sadownicze, czy gospodarstwa rolne.

Uczestnik konkursu odbywa wywiady z rolnikami bądź sadownikami. Za ich zgodą uzyskuje informacje o tym, jaki jest ich stan wiedzy na temat bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także jakie praktyki rolnicze stosują lub nie stosują w swoim gospodarstwie.

Na podstawie powyżej zdobytych informacji uczestnik tworzy diagnozę – opisuje wyniki przeprowadzonych analiz dla badanego regionu. Drugą częścią pracy konkursowej będzie stworzenie rekomendacji, w której uczestnik wybierze jedną praktykę, która jego zdaniem jest najmniej rozwinięta w diagnozowanym rejonie.

Uczestnik uzasadnia swój wybór, a następnie proponuje działania, które można by było wdrożyć, żeby zachęcić społeczność lokalną do stosowania tej praktyki w swoich gospodarstwach.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 11 maja 2018 roku.

 

REGULAMIN_KONKURSU_ oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie agro.basf.pl w zakładce Nasi Ambasadorzy.