Zostań Ambasadorem Kariery EU

Ambasadorzy Kariery UE to program, w ramach którego studenci wybrani na ambasadorów UE w ramach uczelni partnerskich promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest promowanie możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Jakie zadania ma do wykonania Ambasador Kariery UE?

Zadaniem Ambasadora jest aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE wśród studentów swojej uczelni oraz dystrybuowanie informacji, m.in. przez utworzone w tym celu media społecznościowe (Facebook, Instagram), organizacje studenckie działające na uczelni czy organizowane spotkania z przedstawicielami instytucji UE. Ambasador współpracuje z jednostkami uniwersyteckimi, organizacjami studenckimi, Biurem Karier SGGW, KPRM i EPSO. Organizuje spotkania z interesującymi gośćmi reprezentującymi instytucje europejskie, przygotowuje prezentacje, uczestniczy w targach pracy.

Jakie szanse daje zostanie Ambasadorem Kariery UE?

Bycie Ambasadorem to:

Kto może zostać ambasadorem?

Szukamy ludzi cechujących się dużą motywacją, entuzjazmem, lubiących kontakt z ludźmi. Kandydaci na Ambasadora Kariery UE powinni cechować się przede wszystkim bardzo dobrze rozwiniętymi umiejętnościami językowymi, gotowością do dzielenia się informacjami i uczenia się, elastycznością, zdolnością do adaptacji i kreatywnością oraz wykazywać się dobrą organizacją pracy.

REKRUTACJA

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy bk@sggw.edu.pl

Aby aplikować, należy przesłać:

  1. CV w języku polskim (preferowany format CV w oby wersjach to Europass)
  2. CV w języku angielskim