Otwarty program stażowy w WWF

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od ponad 20 lat działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów oraz polityki klimatyczno-energetycznej.

Zapraszamy absolwentów lub studentów ostatnich lat na:
PRAKTYKI/STAŻ w Dziale Rozwoju i Edukacji

 
Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

Oczekiwane umiejętności i doświadczenie:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego z podaniem nazwy stanowiska pod adresem: rekrutacja@wwf.pl w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr. 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)